ඩේවිඩ් නයි පෙක් ලෝ මහතා

ඩේවිඩ් නයි පෙක් ලෝ මහතා 2020 ජූලි 1 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඩයලොග් ආසියාටා පීඑල්සී හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙසත් 2020 මැයි 13 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු ලෙසත් පත් කරන ලදී.

අතර ඕස්ට්‍රේලියාව, බෲනායි, චීනය, මැලේසියාව, නවසීලන්තය, නෙදර්ලන්තය සහ එක්සත් රාජධානියේ විවිධ ස්ථානවල මූල්‍ය සහ ප්‍රමුඛ මූල්‍ය සංවිධානවල වසර 35 කට වැඩි වෘත්තීය පළපුරුද්දක් ඇත. ඩේවිඩ් ලෝ මහතා වසර 30 ක් පමණ ෂෙල් සමූහයේ සේවය කිරීමෙන් පසු 2011 අගෝස්තු මාසයේදී Shell Malaysia වෙතින් විශ්‍රාම ගියේය. ඔහුගේ ප්‍රධාන පැවරුම් අතරට Shell Malaysia සඳහා මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂ, Shell China සඳහා මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂ, Royal Dutch Shell හි ගවේෂණ සහ නිෂ්පාදන අංශය සඳහා ගෝලීය පාලක සහ Netherlands හි Shell International Exploration and Production BV සඳහා උප සභාපති මූල්‍ය ඇතුළත් වේ.ඩේවිඩ් ලෝ මහතා නවසීලන්තයේ කැන්ටබරි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වාණිජවේදී උපාධියක් ලබා ඇති අතර මැලේසියානු ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු වන අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ නවසීලන්තයේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සාමාජිකයෙකි.