ෂයාම් මජීඩ්

ෂයාම් දැනට ඩයලොග් හි සමූහ ප්‍රධාන ආයතනික නිලධාරී තනතුර දරයි. ෂයාම්ගේ වත්මන් කළඹ සමූහ මානව සම්පත්, සමූහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය, සමූහ නෛතික සහ කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණය, සමූහ තිරසාරත්වය සහ සමූහ ආයතනික සේවා දක්වා විහිදේ.

ෂයාම් ඔහුගේ වත්මන් භූමිකාවට පත්වීමට පෙර සමාගමේ සමූහ ප්‍රධාන නිලධාරි – වාණිජ සහ වැඩසටහන් කළමනාකරණය, සමූහ ප්‍රධාන වැඩසටහන් නිලධාරි, සමූහ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති – ප්‍රවේශ ජාලය/තාක්ෂණ සම්පත් සැලසුම් සහ ප්‍රධානී – ජාල සැලසුම් යන තනතුරුවල සේවය කර ඇත. .ෂයාම් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් – ආර්ලින්ටන් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් රැහැන් රහිත සන්නිවේදනය පිළිබඳ විශේෂඥ විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ද ලබා ඇත. ඔහු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරුවන්ගේ ආයතනයේ (IEEE) සාමාජිකයෙකි, එක්සත් රාජධානියේ ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණ ආයතනයේ (IET) සාමාජිකයෙකි, සහ ඉංජිනේරු කවුන්සිලයේ (UK) ලියාපදිංචි වරලත් ඉංජිනේරුවරයෙකි.