2012 දී  Dialog Foundation  ආරම්භ කරන ලද්දේ රාජ්ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයන් ඒකාබද්ධ කිරීමට සහ Dialog හි සමාජ භාරකාරත්ව ක්රියාකාරකම් මෙහෙයවීම සඳහා ඒකාබද්ධ රාමුවක් සැපයීම සඳහාය. Dialog දැනුම ආර්ථිකයේ කොටසක් බව පමණක් නොව, අධ්යාපනය දිගුකාලීන වෙනසක් සඳහා ඇති බලවත්ම මෙවලම බව ද හඳුනා ගනිමින්, Dialog Foundation ආරම්භයේ සිටම අවධානය යොමු කළ ප්රධාන ක්ෂේත්ර  වූයේ ජාතික  සංවර්ධනය. ද්විතීයික අධ්යාපන ක්රමය, ශ්රවණාබාධ සහ කථන ඌනතා හෝ දුර්වලතා ඇති අය සඳහා උදව් ලබාදීම , ආපදා සඳහා සූදානම් වීම සහ ප්රතිචාර දැක්වීම සහ දුෂ්කර ප්‍රදේශ වල ජනතාව සඳහා සෞඛ්ය ආධාර ලබාදීමයි   ඩයලොග් පදනමේ වර්තමාන සහ අනාගත දැක්මේ  කොටසක් ලෙස, විස්තීරණ සමාජ භාරකාරත්ව උපාය මාර්ගය සකස් කරයි.

Dialog ශ්රී ලංකාවේ මුළු ජනගහනයෙන් අඩකට වඩා වැඩි ග්රාහක පදනමකින් සමන්විත වේ. මෙම භූගෝලීය සහ සමාජ-ආර්ථික සන්දර්භය තුළ ක්රියාත්මක වන ආයතනික වගවීමකට බැදී සිටීම  හේතුවෙන්, Dialog හි ඇති විශාල විභවය   හේතුවෙන් එහි  අරමුණු සහ ආයෝජන කටයුතු  හරහා ජාතිය කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් Dialog ආයතනයට  ශ්රී ලංකාවේ පුරවැසියන් කෙරෙහි වගකීමක් ඇත, මේ අනුව Dialog දුෂ්කර අවස්ථාවන්හිදී හෝ ජාතික ගැටළු ඇති අවස්ථාවලදී එහි සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් වෙත ළඟා වීමට සුවිශේෂී හැකියාවක් සහ අවස්ථාවක් තිබේ.

එම හැකියාව  හරහා, ඩයලොග් එහි මෙහෙයුම් සීමාවෙන් ඔබ්බට විහිදීමට සහ ලගා වීමට හැකි උපරිමය තුළ පිටිසර ප්‍රදේශ වල ජනතාව  සඳහා වටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීමට සිය තාක්ෂණයන් උපයෝගී කර ගත්තේය. දිවයින පුරා සිටින ප්රජාවන්ට ප්රතිලාභ ලබා දෙන ප්රධාන මැදිහත්වීම්  ලෙස  ශ්රවණාබාධ, පෙනීම සහ කථන ආබාධ සහිත සහ ස්වභාවික විපත්වලට ගොදුරු වන අයගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගුණාත්මක අධ්යාපනය, සෞඛ්ය සේවා සහ උපකාරක තාක්ෂණයන් සඳහා ප්රවේශය ලබා දීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමේ සිට තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහා වන කැපවීමේ කොටසක් ලෙස, Dialog විසින් එහි පාර්ශවකරුවන් කේන්ද්ර කරගත් ක්රියාකාරකම් වාර්ෂික සහ බහු-වාර්ෂික පදනමක් මත සමාලෝචනය කරයි, එමඟින් සමාගම නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන අවශ්යතාවලට අනුකූලව අදාළ සමාජ හා පාරිසරික ගැටලුවලට ප්‍රතිචාර දක්වන  බව සහතික කරයි.

ශ්රී ලංකාවේ සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධනය වේගවත් කිරීමට කටයුතු කරමින් Dialog ජාතික ප්රමුඛතා ලෙස සැලකෙන ක්ෂේත්ර කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. අපගේ සමාජ භාරකාරත්ව න්යාය පත්රයට අනුව අප විසින් සිදු කරනු ලබන ව්යාපෘති රටේ සහ එහි ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය සඳහා කල්පවත්නා වෙනසක් ලබා දීමට හැකියාවක්  ඇති තිරසාර, දිගුකාලීන මැදිහත්වීම් වේ. මෙම මුලපිරීම් අපේක්ෂිත ප්රතිලාභ ලබා දෙන බව සහතික කිරීම සඳහා, සමාන අදහස් ඇති සංවිධාන, ජාත්යන්තර පර්යේෂණ ආයතන සහ සංවිධාන, අදාළ රාජ්ය ආයතන සහ පළාත් පාලන ආයතන සහ ප්රජා කණ්ඩායම් සමඟ එක් එක් අවස්ථාවට සුසංයෝගී  වන්නෙමු.

Dialog හි සමාජ භාරකාරත්ව උපාය මාර්ගයේ ප්රධාන ක්රමෝපායන් වන්නේ  සමාජ අවශ්යතා සඳහා වූ නවෝත්පාදනයන්, උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයන් සහ එවැනි මැදිහත්වීම්වල දිගුකාලීන ශක්යතාව සඳහා පාර්ශව කරුවන් අතර සම්බන්දතාව ඇති කිරීම සහ දැනුම් ප්‍රභවයන් වර්ධනය කිරීමයි  .