නැණස ස්මාර්ට් පාසල් සම්මාන 2019 – අවසන් මහා තරගය

Dialog පදනම මගින් අරමුදල් සපයන නැණස Smart Schools ව්යාපෘතිය ශ්රී ලාංකේය අධ්යාපන ක්ෂේත්රය පරිවර්තනය කිරීමේ අරමුණින් 2017 වසරේ ආරම්භ කරන ලදී. මෙම වැඩසටහනට බස්නාහිර, දකුණ, මධ්යම සහ සබරගමුව පළාත්වලින් පාසල් 153ක් ඇතුළත් කර ඇත. මෙම වැඩසටහන හරහා ‘තානාපති ගුරුවරුන්’ 450 දෙනෙකුට තාක්ෂණය සමඟ ඉගැන්වීම සහ අධ්යාපන බෙදාහැරීමේ ‘ස්මාර්ට්’ මාධ්යයන් පිළිබඳ ප්රායෝගික පුහුණුවක් ලබා දෙන ලදී. වෙනසේ නියමුවන් වෙමින් තම පාසල් ස්මාර්ට් පාසල් බවට පත් කිරීමේ වගකීම මෙම තානාපති ගුරුවරුන්ට පවරා ඇත.

මෙම තානාපතිවරුන්, ඔවුන්ගේ සම වයසේ මිතුරන් සහ සමස්ත පාසල්වල ප්රගතිය ඇගයීමට මෙන්ම විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූවන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ට ත්යාග පිරිනැමීම සඳහා 2019 නැණස ස්මාර්ට් පාසල් සම්මාන උළෙල සංවිධානය කරන ලදී. Smart Teacher, Smart Content, Smart Ambassador සහ Smart School යන කාණ්ඩ හතරක් යටතේ මූලික වටයේ ඉදිරිපත් කිරීම්වලින් අනතුරුව Dialog Axiata PLC සහ අදාළ පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත විනිසුරු මඩුල්ලක තීන්දු මත අවසන් තරඟකරුවන් තෝරා ගන්නා ලදී. තරඟයේ අවසන් මහා තරඟය 2020 පෙබරවාරි 1 වන දින කොළඹ Dialog Axiata ශ්රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

අවසන් මහා තරගය සඳහා තේරී පත් වූ ගුරුවරුන් සිය දක්ෂතා, කැපවීම සහ එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ප්රවේශමෙන් සකස් කරන ලද ඉදිරිපත් කිරීම් සහ වීඩියෝ දර්ශන තුළින් ජයග්රහණ ප්රදර්ශනය කරමින් තරඟ වැදිණි . එක් එක් කාණ්ඩයේ ජයග්රාහකයින් පහත පරිදි වේ;

ස්මාර්ට් ගුරු කාණ්ඩය :

 • ප්රථම ස්ථානය: වත්තල ශාන්ත ආනා බාලිකා මහා විද්යාලයෙන් ජීඒ මාධව උදිතප්රිය විජේසේකර මහතා
 • දෙවන ස්ථානය: කෑගල්ල ශ්රී ධර්මාලෝක මධ්ය මහා විද්යාලයේ ඊ.එම්.කේ.උදයකන්ති මෙනවිය
 • තෙවන ස්ථානය: මහනුවර – නුගවෙල මධ්ය මහා විද්යාලයේ මාලා ලාලනි රාජපක්ෂ මෙනවිය

ස්මාර්ට් අන්තර්ගතය :

 • ප්රථම ස්ථානය: මාතර – දෙනිපිටිය මහා විද්යාලයේ පී.එස්.ධීපානි මෙනවිය
 • දෙවන ස්ථානය: එන්.එල්.වික්රමරත්න මෙනවිය – වළගම්බා මහා විද්යාලය – කෑගල්ල
 • තෙවන ස්ථානය: මහනුවර – නුගවෙල මධ්ය විද්යාලයෙන් මාලා ලාලනි රාජපක්ෂ මෙනවිය

දක්ෂ තානාපති :

 • ප්රථම ස්ථානය: කෑගල්ල රිවිසඳ මහා විද්යාලයේ IBC ඉමද්යා මෙනවිය
 • දෙවන ස්ථානය: මහනුවර – මාරස්සන මහා විද්යාලයෙන් ශෂිප්රභා අරුණමාලි හේවානායක මෙනවිය
 • තෙවන ස්ථානය: කෑගල්ල සුලෙයිමානියා මුස්ලිම් මහා විද්යාලයේ ඒ.එම්.රාජා මහතා

ස්මාර්ට් පාසල :

 • පළමු ස්ථානය: නුගවෙල මධ්ය මහා විද්යාලය – මහනුවර
 • දෙවන ස්ථානය: දෙනිපිටිය මහා විද්යාලය – මාතර
 • තෙවන ස්ථානය: මාරස්සන මහා විද්යාලය – මහනුවර
Share this post