நாங்கள் உங்களிடமிருந்து கேட்க விரும்புகிறோம்

மாற்றத்தை ஏற்படுத்த எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்

பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி

டயலாக் அறக்கட்டளை
எண் 475, யூனியன் இடம்
கொழும்பு 00200

தொடர்பு எண்

(+94) 777 678 700

மின்னஞ்சல்

sustainability@dialog.lk

Follow Us