சிறப்பு செய்திகள்

ரலி டு கேர் முன்முயற்சியின் தற்போதைய செயல்பாடுகள் குறித்த எங்களின் புதுப்பிப்புகளுடன், உங்கள் நன்கொடைகள் எவ்வாறு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

நெனசா ஸ்மார்ட் பள்ளி விருதுகள் 2019 ஆரம்ப சுற்றுகள்

Dialog Foundation, Dialog Axiata PLC துணை நிறுவனமான Headstart (Pvt.) Ltd. உடன்...

மேலும் அறிய

V2020 கண் முகாம் – மீகசரா

விஷன் 2020' என்பது உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) மற்றும்...

மேலும் அறிய