நெனசா ஸ்மார்ட் பள்ளி விருதுகள் 2019 ஆரம்ப சுற்றுகள்

Dialog Foundation, Dialog Axiata PLC துணை நிறுவனமான Headstart (Pvt.) Ltd. உடன்...

Read More

V2020 கண் முகாம் – மீகசரா

விஷன் 2020' என்பது உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) மற்றும்...

Read More

நெனசா ஸ்மார்ட் பள்ளி விருதுகள் 2019 கடைசி சுற்று

டயலொக் அறக்கட்டளையின் நிதியுதவியுடன் நெனச...

Read More

Dialog மற்றும் doc990, குழந்தைகளுக்கான பெண் ரிட்ஜ்வே மருத்துவமனைக்கு

டிஜிட்டல் முறை மூலம் நோயாளர்களிட்கு அனுமதிகளை...

Read More

Disaster and Emergency Warning Network (DEWN)

தெற்காசியாவின் முதல் பேரிடர் எச்சரிக்கை...

Read More

Senehe Siyapatha Fund

செனெஹே சியபத” என்பது டயலொக், பாராளுமன்ற...

Read More