සෙනෙහෙ සියපත අරමුදල

සෙනෙහෙ සියපත” යනු Dialog, පාර්ලිමේන්තු ප්රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, ශ්රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව, ශ්රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම  සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයේ සාමුහික ප්‍රයත්නයකි . ප්රයිස් වෝටර්හවුස් කූපර්ස් ශ්රී ලංකා ආයතනය විසින් ‘සෙනෙහේ සියපත’ වැඩසටහනේ අරමුදල් බෙදාහැරීම සහ ක්රියාවන් ස්වාධීනව විගණනය කරන ලදී. 

කෑගල්ල නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන, NBRO විසින් ‘පශ්චාත් ආපදා ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘතිවල පරිත්යාගශීලීන් විසින් මෙහෙයවන ලද නිවාස ඉදිකිරීම් – යන ශීර්ෂය යටතේ  කරන ලද අධ්යයනයක කොටසක් ලෙස කෑගල්ලේ ස්ථාපිත සෙනෙහෙ සියපත ගම්මානය පිළිබඳ සමාලෝචනයක් සිදු කරන ලදී . මෙම සමාලෝචනයේ ප්රධාන ලෙස ඉස්මතු වූයේ නැවත පදිංචි වූ වැසියන්ගේ තෘප්තිමත් භාවය තක්සේරු කිරීම කෙරෙහිය. නිවැසියන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයේ මට්ටම, පිරිසිදු කිරීමේ පහසුව, නිවස නඩත්තු කිරීම සහ දිශානතිය, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහ සෞන්දර්යය සඳහා 80% ට වඩා වැඩි තෘප්තියක් මෙම අධ්යයනයෙන් හෙළි විය  විය. මෙම ව්යාපෘතිය මගින් ප්රතිලාභීන්ගේ ජීවන ක්‍රමය  පරිවර්තනයට ලක් වූ අතර, ස්වභාවික ව්යසනයෙන් පසු ඔවුන්ගේ ජීවිත නැවත ආරම්භ කිරීමට අත්තිවාරමක් සපයා ඇත .

Senehe Siyapatha – 2016
මෙම වැඩසටහන වෙනුවෙන් Dialog පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ලැබුණු පරිත්යාග, Dialog Axiata හි පරිත්යාග එකතු කිරීම්  හරහා වටිනාකමින් හතර ගුණයකින් වැඩි වූ අතර, ත්රිවිධ හමුදාවේ සිවිල් ඉදිකිරීම් සේවාවන්හි සහය නිසා නිවාස 30 කින් සමන්විතසෙනෙහෙ සියපතගම්මානය විපතට පත් වූවන් වෙත පැවරීමට හැකි විය. කෑගල්ල දිස්ත්රික්කයේ අරණායක නාය යාමෙන්. මුළු රු.    Dialog පාරිභෝගිකයන්  විසින් SMS, Star Points සහ EzCash හරහා පරිත්යාග කරන ලද රුපියල් මිලියන 15 මුදල Dialog විසින් අගය වැඩි කරන ලද  රු. මිලියන 50 පරිත්යාගයන් සමගින් රුපියල් මිලියන 65 වටිනාකමින් යුත් අරමුදලක් ලෙස වර්ධනය කිරීමට හැකි විය. අදියර තුනක් යටතේ සිදු කරන ලද මෙම මුලපිරීම, ඩයලොග් ගංවතුර සහන කටයුතු සඳහා පළමු සහ දෙවන අදියර යටතේ පිළිවෙලින් ජල පොම්ප සහ පාසල් පාවහන් පරිත්යාග කිරීම සඳහා දායක විය. තෙවැනි අදියර යටතේ ආපදාවෙන් අවතැන් වූ පවුල් සඳහා නිවාස 30ක් අරණායකසෙනෙහෙ සියපත ගම්මානයේඉදිකරන ලදී. මෙම නිවාස 30 ඉදිකිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව විසින් සිවිල් ඉදිකිරීම් සේවාවන් නොමිලේ සපයන ලද අතර, Sierra Construction විසින් ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය කරන ලද අතර, ව්යාපෘතිය Dialog Axiata PLC විසින් කළමනාකරණය කරන ලදී

දිවයිනේ ප්රමුඛතම පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ආයතනයක් සහ භූ තාක්ෂණික ඉංජිනේරු ක්ෂේත්රවල කීර්තිමත් තාක්ෂණික සේවා සපයන්නෙකු වන ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයේ අනුග්රහය යටතේ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ලබා දී ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුව මෙම නිවාස ඉදිකර ඇත. නායයෑම් අවදානම් කළමනාකරණය, මානව ජනාවාස සැලසුම් කිරීම, පාරිසරික අධීක්ෂණය, ගොඩනැගිලි ද්රව්ය පර්යේෂණ සහ ඉංජිනේරු ව්යාපෘති කළමනාකරණය මේ කටයුතු අතරට එක්  විය 

සෙනෙහෙ සියපත – 2017
සෙනෙහෙ සියපත – 2016’ හා සමානව ඇහැලියගොඩ සහ කොටපොළ ප්රදේශවල 2017 ගංවතුරෙන් විපතට පත් වූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා අරමුදලක් පිහිටුවන ලදී. සෙනෙහෙ සියපත 2017 අරමුදල නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඩයලොග් පාරිභෝගිකයන් රුපියල් මිලියන 16.53 දායකත්වයක් ලබා දුන් අතර එය ඩයලොග් ආසියාටා විසින් තුන් ගුණයකින් වැඩි කර තවත් රු. මිලියන 33.47 ක් එක් කරන ලදී.  RIL Property PLC රු. මිලියන 7.5 මුදලක් මෙම වැඩසටහන වෙනුවෙන් පරිත්යාග කරන ලදී . අනුව  ‘සෙනෙහ සියපත 2017′ අරමුදල සඳහා එක් වූ මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 57.5 කි. ‘සෙනෙහ සියපත 2017′ ප්රථම අදියර ඉදිකරන ලද නිවාස සංකීර්ණය මාතර කොටපොල ප්රදේශයේ දී 2018 ජුලි 29 වන දින ජනතා අයිතියට පත් කිරීම සහ 25 වැනි දින  නිවාස 8 ක් නිම කරන ලදී. දෙවන අදියර යටතේ 2018 අගෝස්තු 28 වන දින ඇහැලියගොඩ ආපදාවට ලක් වූ අය වෙත නිවාස ප්රදානය කරන ලදී. ත්රිවිධ හමුදාව මගින් සිවිල් ඉදිකිරීම් සේවාවන් නොමිලේ සිදු කරමින් ව්යාපෘතිය ඩයලොග් විසින් කළමනාකරණය කරන ලදී . සියලුම ඉදිකිරීම් කටයුතු ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයේ අනුග්රහය යටතේ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ලබා දී ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුව සිදු කරන ලද අතර විශේෂඥ ඉදිකිරීම් සමාගමක් විසින් අධීක්ෂණය කරන ලදී.

Share this post